header image
 

Словарь форм массовой работы

Традыцыйныя і інавацыйныя, сур’ёзныя і гульнёвыя формы работы па прыцягненню да бібліятэцы і чытання. У слоўнік увайшлі як традыцыйныя формы мерапрыемстваў, якія склаліся гістарычна, так і перспектывныя, інавацыйныя, якія толькі з’явіліся ў сувязі з развіццём інфармацыйных запатрабаванняў грамадства, змяненнем месца бібліятэк на інфармацыйным і дасугавым рынках. Пры складанні слоўніка былі выкарыстаны: база дадзеных метадычных матэрыялаў ДУ “Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк г.Мінска”, прафесійныя перыядычныя выданні, рэсурсы Інтэрнэт. Аўтары слоўніка ні ў якім разе не прэтэндуюць на паўнату адлюстравання ўсіх магчымых форм работы з чытачом і будуць удзячныя за выказаныя ў іх адрас заўвагі і прапановы. Гэта толькі форма. Змест за Вамі!
А

 • Абмен інфармацыяй (форма вытворчай вучобы)
 • Абмеркаванне
 • Абрус-самабранка кніжная
 • Аб’яднанне літаратурнае «…»
 • Авантура
 • Агітацыя
 • Агітбрыгада
 • Агітбяседка
 • Агляд

-аналітычны

-вандроўка

-гульня

-інтэрв’ю

-конкурс

-літаратурны

-роздум

-тэатралізаваны

-шоу

Чытаць увесь слоўнік

Традиционные и инновационные, серьезные и игровые формы работы по привлечению к библиотеке и чтению.

При составлении словаря использованы: база данных методических материалов ГУ «Централизованная система детских библиотек г. Минска», профессиональные периодические издания, ресурсы Интернет.

Авторы словаря ни в коей мере не претендуют на полноту отражения всех возможных форм работы с читателем и будут признательны за высказанные в их адрес замечания и предложения.

Это только форма. Содержание за Вами!

А

 • Авантюра
 • Авторитет имени (встреча с кем-либо)
 • Аншлаг
 • Агитация
 • Агитбеседка
 • Агитбригада
 • Ажиотаж
 • Азбука
 • Аккорды литературные
 • Акция
 • Альманах
 • Альянс литературно-музыкальный (союз, объединение)
 • Анализ (книги, работы)
 • Ансамбль литературных звезд
 • Арт

-бенефис

-встреча

-пространство (выставочный зал)

-терапия

-час

Смотреть весь словарь ЗДЕСЬ